Partneři projektu uspořádají praktické workshopy a školení pro představitele turistické branže z Polska a ČR. Jejich cílem bude přesvědčit účastníky, aby zahájili spolupráci, poznali kulturní podobnosti a rozdíly, odstranily se předsudky a seznámili se s nejdůležitějšími právními předpisy a rozdíly v předpisech mezi polským a českým územím příhraničí. Témata workshopů mj. zahrnují:

 • Životní prostředí vs. turistika. Kdy hovoříme o udržitelném rozvoji? DSC 1736
 • Utváření rozvoje cestovního ruchu v chráněných přírodních oblastech. 
 • Vytváření turistických produktů (vč. sítí) a jejich řízení.
 • Psychologie obsluhy klienta - Vybrané objekty kulturního dědictví v polsko-českém příhraničí.
 • Jak efektivně propagovat destinaci a turistický produkt?
 • Pohostinnost ve službách jako model podnikání.
 • Význam jednotek územní samosprávy pro inovativní rozvoj regionální turistické nabídky.
 • Mobilní aplikace a software jako nástroje podporující rozvoj turistiky.
 • Budování nabídky a její efektivní prodej turistům.
 • Polsko-české projekty. Jak najít partnera, vytvořit ideu a získat dotaci?
 • Atrakce polsko-českého příhraničí. Školení pro vedoucí výletů.
 • DPH a DPPO v turistické branži.
 • Moderní internetové nástroje v turistice - Nové trendy a fenomény v turistice.
 • Inovační a kontroverzní marketing na trhu cestovního ruchu.
 • Emocionální marketing v turistice.

Celkem se bude konat 24 workshopů a školení, pro skupiny cca. 15-20 osob.