10-11 września "Turystyka dla rodzin z dziećmi", UFFO Trutnov

PROGRAM 10 września 2019:

8:30 – 9:30  Rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9.30 Uroczyste rozpoczęcie – Wiceburmistrz Mgr. Tomáš Eichler, przedstawiciele UM Świdnica, Sylwia Osojca-Kozłowska -menadżer projektu, kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy, członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego
9.45  Resorty narciarskie (Areal Mladé Buky, SkiResort Černá hora – PEC, SkiMU Malá Úpa) – „Atrakcje dla dzieci“
10.25 Agentura pro rozvoj Broumovska (Agencja dla rozwoju regionu Broumovsko) –„Management lokalny w praktyce“
11.00  TRAVELBAKERS, Pavel Pichler – „20 sposobów jak wyróżnić się na tle innym w turystyce“
12.00-13.00  obiad
13.00  KRNAP, Ing. Michal Skalka – „EŚ (Edukacja środowiskowa) i współpraca  Zarządu KRNAP “
13.30  UHK, Mgr. Miroslav Půža, PhD.
14.00  Panel dyskusyjny "Turystyka rodzin z dziećmi. Czesko-polskie doświadczenia i wizje rozwoju tego segmentu rynku turystycznego", moderator: Sylwia Osojca-Kozłowska, uczestnicy: Adam Karpiński - wykładowaca WSB i AWF Wrocław, pilot wycieczek (Polska),  Elżbieta Szumska - właścicielkaKopalni Złota w Złotym Stoku (Polska), uczestnicy z Czech.
14.30-15.00 przerwa kawowa
15.05 Stowarzyszeni Rýbrcoul, Helena Hardikerová – „Nowości w regionie – jak być atrakcyjnym nawet poza sezonem“
15.35 Elżbieta Szumska, Kopalnia Złoty Stok PL – 
16.05 Galerie Draka (Galeria Smoka), Otto Štemberka – „Trutnov i legendy“
16.35 Zakończenie

 

 WARSZTATY (odbywające się poza główną salą):

13.00-13.30 DOTEK (DOTYK), Hana Kulichová – warsztaty „Turystyka przyjazna“
13.30-14.00 Libor Pelikán - "Reklama  naFB"
15.00-15.30 "Diabeł tkwi w szczegółach, czyli praktyczne warsztaty z tworzenia produktów turystycznychna polsko-czeskim pograniczu", prowadzący:  Adam Karpiński, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, pilot wycieczek,trener, szkoleniowiec
15.30-16.00 Libor Pelikán - "Reklama na FB"

Ciągła prezentacja Domu pod jasanem (Dom pod Jesionem)  w holu

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

 

PROGRAM 11. września 2019:

 

1. grupa

 

8:45 Wyjazd spod Hotelu Omnia Janské Lázně
9:00 - 10:00 Ścieżka w koronach drzew
10:15 - 10:45  Areał Mladé Buky
11:00 - 12:00 DOTEK Horní Maršov, zwiedzanie + przerwa kawowa
12:20 - 13:40  Twierdza Stachelberg
 14:10 Dolce, obiad

 

2. grupa

8:00  Wyjazd z Trutnova
8:20 - 9:40  Twierdza Stachelberg
10:00 - 11:00 DOTEK Horní Maršov, zwiedzanie + przerwa kawowa
11:10 - 12:10  Ścieżka w koronach drzew
12:25 - 12:55  Areał Mładé Buky
13:10  Dolce, obiad